Europeiskt möte om läsning

DomellofMattssonFBuilding a Europe of Readers är temat för EBLIDA:s årsmöte och konferens med NAPLE som arrangeras i Riga den 7-8 maj.

Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA och representeras på plats av Ulrika Domellöf Mattsson, ordförande i EBLIDA:s Expert Group on Information Law, ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse och bibliotekarie på Naturvårdsverkets bibliotek. Deltar gör även Martin Engman, Svensk biblioteksförenings jurist.

Ulrika Domellöf Mattson är ledamot i EBLIDA:s styrelse och nominerad för omval.
Läs vidare

Ny rapport om bibliotekslagen

FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-OMSLAG-WEBBibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Den knyter på så sätt an till hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttryckts i internationella sammanhang, till exempel i IFLA:s och Unesco:s olika biblioteksmanifest.

Svensk biblioteksförening har nu tagit fram en rapport som sammanfattar motiven till bibliotekslagens bestämmelser:
Läs vidare

Riksbibliotekarien gästar årsmötet i Lund

GunillaRiksbibliotekarie Gunilla Herdenberg gästar årsmötet i Lund och kommer tala om det aviserade uppdraget att ta fram en nationell strategi. Välkomna!

Datum: Onsdag 6 maj
Tid: 16.00
Plats: Palaestra et Odeum, Lund

 

 

100-årskalas i Lund

100-Ars-OMSLAG-21x27-WEB.dpiVi har glädjande nått över 600 anmälda till våra ledande branschdagar och föreningens 100-årsjubileum! På kvällen 6 maj firar vi ordentligt med middag, högtidstal, internationella gäster, Lunds studentsångerskor och Klubbkören.

Vi är också väldigt glada att kunna presentera vår jubileumsbok på Biblioteksdagarna och ge alla som deltar på vårt firande i Lund ett alldeles eget exemplar. Margareta Lundberg Rodin har tillsammans med sin redaktion gjort en fantastisk insats för att sammanställa föreningens första hundra år. Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn visar hur föreningens medlemmar genom engagemang och idogt arbete har påverkat och förändrat svenskt biblioteksväsende. 
Läs vidare

Världsbokdagen 23 april

logga

”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest effektiva vapen”
Malala Yousafzai, mottagare av Nobels Fredspris 2014
Läs vidare

Valberedningen föreslår ny trio till föreningsstyrelsen

Inför Svensk biblioteksförenings årsmöte i samband med Biblioteksdagarna har valberedningen presenterat sitt förslag till ny styrelse för föreningen.

Till nya ledamöter föreslås Anja Dahlstedt, bibliotekschef i Botkyrka,
Läs vidare

Givande mötesplats för Open Access

Image-1För åttonde gången i ordningen genomfördes den 14-15 april konferensen Mötesplats Open Access. Denna gång i Malmö, arrangerad av Kungliga biblioteket och biblioteket vid Malmö högskola. Konferensen var välbesökt och lockade drygt 150 personer.

Under två intensiva dagar med föreläsningar och posterpresentationer behandlades bland annat frågor om forskares förhållningssätt till
Läs vidare